Maria Lennernäs

Maria Lennernäs är docent i näringslära och universitetslektor i folkhälsovetenskap med anknytning till Uppsala Universitet och högskolan i Gävle. Hon föreläser regelbundet på högskoleutbildningar och för olika företag och organisationer som har personal med udda arbetstider och nattarbete. Hon har medverkat i flera studier tillsammans med sömn- och stressforskare samt skrivit en doktorsavhandling om kostvanor och hälsa vid skiftarbete. Läs mer på www.abforandra.se.

Utgivning

Maria Lennernäs

Maria Lennernäs

Maria Lennernäs är docent i näringslära och universitetslektor i folkhälsovetenskap med anknytning till Uppsala Universitet och högskolan i Gävle. Hon föreläser regelbundet på högskoleutbildningar och för olika företag och organisationer som har personal med udda arbetstider och nattarbete. Hon har medverkat i flera studier tillsammans med sömn- och stressforskare samt skrivit en doktorsavhandling om kostvanor och hälsa vid skiftarbete. Läs mer på www.abforandra.se.