Melanie Fennell

Melanie Fennell leder utbildningen i kognitiv beteendeterapi vid Oxford Cognitive Therapy Centre i samarbete med universitetet i Oxford, där hon också är forskare. Hon är en av Englands främsta experter på kognitiv beteendeterapi vid sviktande självkänsla.

Utgivning

Melanie Fennell

Melanie Fennell

Melanie Fennell leder utbildningen i kognitiv beteendeterapi vid Oxford Cognitive Therapy Centre i samarbete med universitetet i Oxford, där hon också är forskare. Hon är en av Englands främsta experter på kognitiv beteendeterapi vid sviktande självkänsla.