Mary Burgess

Dr Mary Burgess och prof Trudie Chalder är KBT-psykologer och forskare baserade i London. De har med stor framgång hjälpt patienter med kroniskt trötthetssyndrom och utarbetat behandlingen som boken Ut ur trötthet med kognitiv beteendeterapi bygger på.

Utgivning

Mary Burgess

Dr Mary Burgess och prof Trudie Chalder är KBT-psykologer och forskare baserade i London. De har med stor framgång hjälpt patienter med kroniskt trötthetssyndrom och utarbetat behandlingen som boken Ut ur trötthet med kognitiv beteendeterapi bygger på.