Anna Clarén

Fotograf

Anna Clarén är frilansfotograf med inriktning mot mat och trädgård. Hon arbetar med uppdragsgivare främst inom reklam, magasin och bokförlag. Hon har tillsammans med Kristina Eriksson givit ut flertalet mat böcker, de arbetar tillsammans för magasin som Buffé, Vi Föräldrar, Aftonbladet m.fl. Anna Clarén är också utbildningsansvarig för Fotoskolan i Gamleby. Hon har under flera år undervisat i visuell gestaltning och bildjournalistik vid Mittuniversitetet i Sundsvall och vid Nordens Fotoskola, Biskops-Arnö. Parallellt med sina uppdrag arbetar Anna Clarén med egna fotografiska projekt av konstnärlig karaktär.

Utgivning

Anna Clarén

Fotograf

Anna Clarén är frilansfotograf med inriktning mot mat och trädgård. Hon arbetar med uppdragsgivare främst inom reklam, magasin och bokförlag. Hon har tillsammans med Kristina Eriksson givit ut flertalet mat böcker, de arbetar tillsammans för magasin som Buffé, Vi Föräldrar, Aftonbladet m.fl. Anna Clarén är också utbildningsansvarig för Fotoskolan i Gamleby. Hon har under flera år undervisat i visuell gestaltning och bildjournalistik vid Mittuniversitetet i Sundsvall och vid Nordens Fotoskola, Biskops-Arnö. Parallellt med sina uppdrag arbetar Anna Clarén med egna fotografiska projekt av konstnärlig karaktär.