Meny
Sök på bonnier fakta
Välj ålder
Alla genrer
Alla serier
Format

Lär dig de nya hållbarhetsbegreppen i boken Ägodela

2015-11-27

Låter kollaborativ ekonomi, airbnb, andelsjordbruk, crowdsourcing och crowdfunding som rena rama grekiskan? Boken "Ägodela" tar upp de senaste begreppen inom hållbarhet, miljö och delande. Här nedan presenteras några av dem.

Kollaborativ ekonomi. Delandets ekonomi, delningsekonomi, the mesh, kollaborativ ekonomi, kollaborativ konsumtion, peer economy – det finns många snarlika termer som används för att beteckna den samtida vågen av delande. Begreppet delandets ekonomi innefattar både kommersiella och icke-kommersiella former för delande, det vill säga såväl hyra och byta som låna, ge och få. Gemensamt är dock att fokus flyttas från enskild konsumtion och privat ägande till tillgång till en vara eller tjänst. Det kanske mest klassiska sättet att förklara begreppet är att ”Det är inte borrmaskinen vi vill ha utan hålet”, då grundprincipen är att det är tillgången som är det väsentliga, inte själva ägandet.

Airbnb. Det är en klassisk Silicon Valley-historia om hur en enkel men smart idé med teknikens hjälp byggde ett miljardbolag. Hur de två unga designstudenterna Joe Gebbia och Brian Chesky kämpade med att få ihop till hyran för sin lägenhet i San Francisco. I samband med en designkonferens i staden kläckte de idén att hyra ut platser på luftmadrasser och servera frukost till gästerna, då stadens hotell var fullbokade. De startade en enkel hemsida och en vecka senare hade de sina tre första gäster. »Det måste finnas en större idé här« ska de ha sagt till varandra när de vinkade av sina gäster. Idén växte sedan till det miljardföretag för korttidsuthyrning av den egna bostaden, som Airbnb är i dag. Idag finns fler liknande företag på marknaden, som till exempel Couchsurfing.

Andelsjordbruk. Andelsjordbruk eller Community Supported Agriculture (CSA) är ett samarbete mellan konsumenter och lantbrukare. Det kan handla om att konsumenten åtar sig att köpa en del av skörden/köttet i förväg genom att teckna ett abonnemang. Det kan också handla om att hyra en odlingsbädd på en gård och få utnyttja redskap och maskiner eller att betala en lantbrukare för att få professionell hjälp med egna odlingar. Ibland är en del av betalningen att delta i arbetsdagar eller bidra med arbetstid på annat sätt.

Crowdsourcing. En metod för att lösa problem och samla in information, där många bidrar. På nätet finns ett stort antal sidor som är skapade av användare för användare, där du kan både dela med dig av din kunskap och ta del av andras.

Crowdfunding. Ett sätt att finansiera projekt där många, ofta privatpersoner, bidrar med små belopp. Kallas också för gräsrotsfinansiering eller folkfinansiering.

Detta är några av de hållbarhetsbegrepp som diskuteras i Ägodela, årets bok från Naturskyddsföreningen. Boken tar tempen på den trend som kallats allt ifrån ”peer-to-peer-samhället” till ”delandets ekonomi”. Skribenter i boken är Mark Levengood, Johanna Sandahl, Karin Bradley, Carl-Axel Fall, Ida Nilsing, Annie Hellquist, Magnus Jiborn, Fatima Grönblad, Dan Hallemar, Bahare Haghshenas, Emma Schütt, Jenny Damberg, Martin Gelin, Emanuel Karlsten, Eva Eiderström och Maria Adervall Berglund.

  • Bonnier Fakta
  • Sveavägen 56
  • Box 3159, 10363 Stockholm