Boken om Sveriges historia

Utgivningsdag: 1999-09-29
Recensionsdag: 1999-09-29

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

Synen på Sveriges historia har förändrats i grunden under de senaste trettio åren, men det har saknats ett översiktsverk som bygger på de nya rön som forskarna har kommit fram till. I Boken om Sveriges historia får vi för första gången en sådan framställning av vår historia, skriven av nu verksamma historiker och koncentrerad i en volym.   Tyngdpunkten ligger på de stora linjerna: hur Sverige blev ett rike, hur det politiska livet utvecklades från kungamakt och adelsvälde till demokrati och hur landet förändrades från fattig bondenation till modern industristat, men här ges också en målande beskrivning av folkets levnadsvillkor under olika epoker. Boken är indelad i sju avsnitt och rikt illustrerad.   Författarna är: Evert Baudou (Förhistorien), Dick Harrison (Medeltiden), Jan Samuelsson (Vasatiden), Kekke Stadin (Stormaktstiden), Bengt Åke Häger (Frihetstiden och Den gustavianska tiden), Lars och Monika Edgren (Industrialismen och parlamentarismen) och Hans Albin Larsson (Det demokratiska Sverige). Huvudredaktör är Hans Albin Larsson.

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 1999-09-29 Originalutgåvans titel: Winnie the Pooh. The Complete Colle Omslagsformgivare: Paul Eklund Antal sidor: 344 Mått: 176 x 245 x 29 mm Vikt: 969 g Format (utgivningsdatum): Inbunden, 9789137114842 (1999-09-29); Kartonnage, 9789137119991 (2000-10-11)

Boken om Sveriges historia

Utgivningsdag: 1999-09-29
Recensionsdag: 1999-09-29

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

Synen på Sveriges historia har förändrats i grunden under de senaste trettio åren, men det har saknats ett översiktsverk som bygger på de nya rön som forskarna har kommit fram till. I Boken om Sveriges historia får vi för första gången en sådan framställning av vår historia, skriven av nu verksamma historiker och koncentrerad i en volym.   Tyngdpunkten ligger på de stora linjerna: hur Sverige blev ett rike, hur det politiska livet utvecklades från kungamakt och adelsvälde till demokrati och hur landet förändrades från fattig bondenation till modern industristat, men här ges också en målande beskrivning av folkets levnadsvillkor under olika epoker. Boken är indelad i sju avsnitt och rikt illustrerad.   Författarna är: Evert Baudou (Förhistorien), Dick Harrison (Medeltiden), Jan Samuelsson (Vasatiden), Kekke Stadin (Stormaktstiden), Bengt Åke Häger (Frihetstiden och Den gustavianska tiden), Lars och Monika Edgren (Industrialismen och parlamentarismen) och Hans Albin Larsson (Det demokratiska Sverige). Huvudredaktör är Hans Albin Larsson.

Ladda ner omslag

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 1999-09-29 Originalutgåvans titel: Winnie the Pooh. The Complete Colle Omslagsformgivare: Paul Eklund Antal sidor: 344 Mått: 176 x 245 x 29 mm Vikt: 969 g Format (utgivningsdatum): Inbunden, 9789137114842 (1999-09-29); Kartonnage, 9789137119991 (2000-10-11)