De stora filosoferna

Författare: Otfried Höffe

Utgivningsdag: 1998-05-13
Recensionsdag: 1998-05-13

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

I detta verk behandlas de filosofer som under antiken, medeltiden och nya tiden fram till 1900-talet gjort de främsta insatserna i det filosofiska tänkandet. I kortbiografier ger olika specialister välavvägda och kritiska framställningar av dessa stora filosofer och deras verk i belysning av samhällsbakgrund och intellektuell miljö. Verket innehåller biografier som förtecknar filosofernas verk liksom den viktigaste sekundärlitteraturen med särskild hänsyn till den senaste forskningen, samt person- och sakregister.     De stora filosoferna tjänar som både introduktion och överblick för alla filosofiskt och humanistiskt intresserade och är en stabil grund för vidare studier.

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 1998-05-13 Översättare: Joachim Retzlaff Originalutgåvans titel: Klassiker der Philosophie Formgivare: Paul Eklund Antal sidor: 493 Format (utgivningsdatum): Kartonnage, 9789137113418 (1998-05-13)

De stora filosoferna

Författare: Otfried Höffe

Utgivningsdag: 1998-05-13
Recensionsdag: 1998-05-13

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

I detta verk behandlas de filosofer som under antiken, medeltiden och nya tiden fram till 1900-talet gjort de främsta insatserna i det filosofiska tänkandet. I kortbiografier ger olika specialister välavvägda och kritiska framställningar av dessa stora filosofer och deras verk i belysning av samhällsbakgrund och intellektuell miljö. Verket innehåller biografier som förtecknar filosofernas verk liksom den viktigaste sekundärlitteraturen med särskild hänsyn till den senaste forskningen, samt person- och sakregister.     De stora filosoferna tjänar som både introduktion och överblick för alla filosofiskt och humanistiskt intresserade och är en stabil grund för vidare studier.

Ladda ner omslag

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 1998-05-13 Översättare: Joachim Retzlaff Originalutgåvans titel: Klassiker der Philosophie Formgivare: Paul Eklund Antal sidor: 493 Format (utgivningsdatum): Kartonnage, 9789137113418 (1998-05-13)