Gustaf III

Författare: Leif Landen
Provläs

Utgivningsdag: 2004-09-16
Recensionsdag: 2004-09-16

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

En närgången skildring av ett av de mest fascinerande levnadsödena i vår svenska kungalängd. Med stor kunskap tecknar Leif Landen ett fullödigt porträtt av en kung som var så mycket mer än den fåfänge och nöjeslystne regent han ofta framställs som.   Som kronprins hade han sin tids stora begåvningar som lärare och formades till en upplyst regent, intresserad av politiska reformer och demokrati men samtidigt övertygad om sin gudomliga rätt att styra över folket. Överallt charmade han sin omgivning, samtidigt som han deltog i den hänsynslösa maktkampen mellan kungahuset och ständerna.   Gustaf III’s politiska bana beskrivs utförligt, liksom personerna i kungens omgivning, tidsandan och det politiska spelet i Sverige och resten av Europa. Ingående redogör Landen även för det komplicerade äktenskapet med Sofia Magdalena och förhållandet mellan Gustaf och hans mor, en kvinna vars dominans påverkade kungen under hela hans liv. Naturligtvis får vi även möta det gustavianska kultursverige, dess konstnärer och författare i vars centrum kulturmecenaten Gustaf tronade. Konspirationen och mordet, dess orsaker och förlopp intar en central del i verket.

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2004-09-16 Genre: Biografier och litteraturvetenskap Formgivare: Johannes Molin Thema-kod: Biografi och prosa (ej fiktion) Antal sidor: 490 Format (utgivningsdatum): Kartonnage, 9789146210009 (2004-09-16)

Gustaf III

Författare: Leif Landen
Provläs

Utgivningsdag: 2004-09-16
Recensionsdag: 2004-09-16

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

En närgången skildring av ett av de mest fascinerande levnadsödena i vår svenska kungalängd. Med stor kunskap tecknar Leif Landen ett fullödigt porträtt av en kung som var så mycket mer än den fåfänge och nöjeslystne regent han ofta framställs som.   Som kronprins hade han sin tids stora begåvningar som lärare och formades till en upplyst regent, intresserad av politiska reformer och demokrati men samtidigt övertygad om sin gudomliga rätt att styra över folket. Överallt charmade han sin omgivning, samtidigt som han deltog i den hänsynslösa maktkampen mellan kungahuset och ständerna.   Gustaf III’s politiska bana beskrivs utförligt, liksom personerna i kungens omgivning, tidsandan och det politiska spelet i Sverige och resten av Europa. Ingående redogör Landen även för det komplicerade äktenskapet med Sofia Magdalena och förhållandet mellan Gustaf och hans mor, en kvinna vars dominans påverkade kungen under hela hans liv. Naturligtvis får vi även möta det gustavianska kultursverige, dess konstnärer och författare i vars centrum kulturmecenaten Gustaf tronade. Konspirationen och mordet, dess orsaker och förlopp intar en central del i verket.

Ladda ner omslag

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2004-09-16 Genre: Biografier och litteraturvetenskap Formgivare: Johannes Molin Thema-kod: Biografi och prosa (ej fiktion) Antal sidor: 490 Format (utgivningsdatum): Kartonnage, 9789146210009 (2004-09-16)