Kompassen till ditt liv

Utgivningsdag: 2007-01-26
Recensionsdag: 2007-01-26

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

Denna bok ger dig en metod med vars hjälp du kan skapa de förändringar i livet som du önskar vad gäller familj, utbildning, arbete, hälsa, ekonomi, bostad, fritid eller vänner. Upplever du en stressad vardag, måste du hantera nya situationer, har du svårt att förena familje- och arbetsliv eller behöver hitta motivation och livskompetens, kan du med bokens hjälp känna att du får ny energi och livskraft och fyllas av lust att ta tag i livet och utnyttja dina möjligheter och din kompetens.   Boken består av två delar. Första delen, Vägar till livskompetens, ger insikt i egna tanke- och handlingssätt och hur dessa skapas, upprätthålls eller utvecklas i en förändringsprocess. Här kan du lära dig förstå hur tidigare upplevelser och inre övertygelser påverkar ditt liv idag.    Andra delen handlar om metoden, Visionskompassen. Den är ett strukturerat sätt att skapa förändring. Med hjälp av den kan du få överblick över ditt liv och genom att använda dina resurser och förmågor genomföra de förändringar som krävs för att uppnå dina mål. Här fokuserar du på helhet, vision, handling och livskompetens.   Om du arbetar systematiskt med metoden kommer du att få kraft att handla, fatta beslut och bli medveten om vad det är du önskar. Du kanske vill coacha en vän eller väninna att förändra sitt liv. Du får här insikt i coachningens värld och får en konkret metod och teori att arbeta utifrån. Du kan också använda metoden professionellt som hjälp vid utredningssamtal, rådgivningssamtal, utvecklingssamtal med medarbetare och patientsamtal.    Författarnas erfarenhet av visionskompassen är att om man lägger vikt vid att lyfta fram de resurser och den styrka som finns i personliga upplevelser, erfarenheter, övertygelser och värden så väcks motivationen, och viljan till förändring blir nästan automatiskt en drivkraft.

Annette Andersson är socialrådgivare och kursledare och arbetar som förändrings- och hälsokonsult. Hon har skapat och lett aktivitetshuset MOMO i Köpenhamn 1995–2000. Författare till boken Fanget i systemet (2001). 

Lisbeth Damkjær är socialrådgivare och teambuildinginstruktör, kursledare och coach i kompetensutveckling. Hon har specialiserat sig på ledar- och medarbetarutveckling och är utbildad familjeterapeut. 

Christa Lykke är kaospilot och förändringscoach, projektledare och konceptutvecklare. Hon hjälper till vid utvecklings- och förändringsprocesser. Författare till Bogen om kejsersnit (2005). 

Tillsammans driver de tre författarna den danska konsultfirman Arenea ApS, som erbjuder coachning och speciallösningar inom kompetensutveckling, hälsofrågor och förändringsprocesser. Utifrån erfarenheter från sina kurser och sin coachning har författarna utvecklat Visionskompassen – metoden som denna bok bygger på. Arenea har arbetat med myndigheter, fackföreningsrörelsen och företag.

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2007-01-26 Översättare: Gun Zetterström Originalutgåvans titel: Kompasset til dit liv Originalutgåvans utgivningsår: 2005 Omslagsformgivare: Destrito Byrå Antal sidor: 176 Mått: 163 x 235 x 17 mm Vikt: 448 g Format (utgivningsdatum): Kartonnage, 9789185675012 (2007-01-26)

Kompassen till ditt liv

Utgivningsdag: 2007-01-26
Recensionsdag: 2007-01-26

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

Denna bok ger dig en metod med vars hjälp du kan skapa de förändringar i livet som du önskar vad gäller familj, utbildning, arbete, hälsa, ekonomi, bostad, fritid eller vänner. Upplever du en stressad vardag, måste du hantera nya situationer, har du svårt att förena familje- och arbetsliv eller behöver hitta motivation och livskompetens, kan du med bokens hjälp känna att du får ny energi och livskraft och fyllas av lust att ta tag i livet och utnyttja dina möjligheter och din kompetens.   Boken består av två delar. Första delen, Vägar till livskompetens, ger insikt i egna tanke- och handlingssätt och hur dessa skapas, upprätthålls eller utvecklas i en förändringsprocess. Här kan du lära dig förstå hur tidigare upplevelser och inre övertygelser påverkar ditt liv idag.    Andra delen handlar om metoden, Visionskompassen. Den är ett strukturerat sätt att skapa förändring. Med hjälp av den kan du få överblick över ditt liv och genom att använda dina resurser och förmågor genomföra de förändringar som krävs för att uppnå dina mål. Här fokuserar du på helhet, vision, handling och livskompetens.   Om du arbetar systematiskt med metoden kommer du att få kraft att handla, fatta beslut och bli medveten om vad det är du önskar. Du kanske vill coacha en vän eller väninna att förändra sitt liv. Du får här insikt i coachningens värld och får en konkret metod och teori att arbeta utifrån. Du kan också använda metoden professionellt som hjälp vid utredningssamtal, rådgivningssamtal, utvecklingssamtal med medarbetare och patientsamtal.    Författarnas erfarenhet av visionskompassen är att om man lägger vikt vid att lyfta fram de resurser och den styrka som finns i personliga upplevelser, erfarenheter, övertygelser och värden så väcks motivationen, och viljan till förändring blir nästan automatiskt en drivkraft.

Annette Andersson är socialrådgivare och kursledare och arbetar som förändrings- och hälsokonsult. Hon har skapat och lett aktivitetshuset MOMO i Köpenhamn 1995–2000. Författare till boken Fanget i systemet (2001). 

Lisbeth Damkjær är socialrådgivare och teambuildinginstruktör, kursledare och coach i kompetensutveckling. Hon har specialiserat sig på ledar- och medarbetarutveckling och är utbildad familjeterapeut. 

Christa Lykke är kaospilot och förändringscoach, projektledare och konceptutvecklare. Hon hjälper till vid utvecklings- och förändringsprocesser. Författare till Bogen om kejsersnit (2005). 

Tillsammans driver de tre författarna den danska konsultfirman Arenea ApS, som erbjuder coachning och speciallösningar inom kompetensutveckling, hälsofrågor och förändringsprocesser. Utifrån erfarenheter från sina kurser och sin coachning har författarna utvecklat Visionskompassen – metoden som denna bok bygger på. Arenea har arbetat med myndigheter, fackföreningsrörelsen och företag.

Ladda ner omslag

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2007-01-26 Översättare: Gun Zetterström Originalutgåvans titel: Kompasset til dit liv Originalutgåvans utgivningsår: 2005 Omslagsformgivare: Destrito Byrå Antal sidor: 176 Mått: 163 x 235 x 17 mm Vikt: 448 g Format (utgivningsdatum): Kartonnage, 9789185675012 (2007-01-26)