Religionslexikonet, ny utgåva

Utgivningsdag: 2006-10-04
Recensionsdag: 2006-10-04

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

Religionslexikonet ger god överblick över de stora världsreligionerna och andra viktiga trosriktningar. Här behandlas religionen i olika kulturer från förhistorisk tid fram till idag, såväl i Sverige, Europa och Mellanöstern som i andra delar av världen.   Religionslexikonet tar upp gudar och religionsstiftare, profeter och helgon, kyrkor och religiösa samfund, kult och liturgi, heliga skrifter och religiösa traditioner, termer och nyckelbegrepp liksom viktiga religionshistoriska händelser, personer och platser.   Religionslexikonet innehåller både längre artiklar och kortare uppslagsord, och med hjälp av rikhaltiga hänvisningar är det lätt att få en samlad bild av det ämne man är intresserad av.

Religionslexikonet har 2600 uppslagsord varav ett hundratal nyskrivna och tillagda artiklar. Uppslagsorden behandlar personer, samfund och riktningar, nyckelbegrepp och termer inom religioner över hela världen:–    i antiken: fornegyptisk, mesopotamisk, kretisk-mykensk, antik grekisk, romersk, vedisk religion–    äldre tiders religioner: fornordisk religion, centralamerikanska religioner (azteker, maya), baltisk, samisk, finsk-ugrisk religion–    världsvida religioner: judendom, kristendom, islam och deras många olika riktningar–    religioner som är viktiga i vissa områden: hinduism, jainsm. buddhism, parsism, shinto, afrikanska religioner, naturreligioner.

Religionslexikonet innehåller 600 illustrationer i färg, avbildningar av konstverk och bilder från kultplatser, kyrkor, tempel och olika slag av religionsutövning.Ny aktualiserad upplaga, bearbetad och utökad av docent Per Beskow och islamologen teol dr Jonas Svensson. Per Beskow är religions- och kyrkohistoriker, docent vid Lunds universitet 1974, högskolelektor 1985–92. Han har bidragit till att ge patristiken ställning som universitetsämne i Sverige och befordrat översättningar av den tidigkristna litteraturen. Hans omfattande författarskap omfattar också andra områden, särskilt folklig religiositet. Jonas Svensson (f. 1969) är teologie doktor i religionshistoria med islamologisk inriktning. Tidigare har Jonas Svensson skrivit boken Muslimsk feminism (1996). Han har forskat i muslimska perspektiv på genteknik och om islamisk utbildning och social utveckling i Kisumu, Kenya. Han har undervisat inom islamologi, mellanösternkunskap och religionsvetenskap på teologiska institutionen i Lund. Han föreläser ofta för myndigheter och organisationer i ämnen som könsroller och islam, islamisk rätt, muslimer i Sverige, samt muslimer i vården.

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2006-10-04 Översättare: Joachim Retzlaff Originalutgåvans titel: Enzyklopädie der Religionen Omslagsformgivare: Jan Cervin Antal sidor: 600 Mått: 197 x 269 x 44 mm Vikt: 2050 g Format (utgivningsdatum): Inbunden, 9789137128320 (2006-10-04)

Religionslexikonet, ny utgåva

Utgivningsdag: 2006-10-04
Recensionsdag: 2006-10-04

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

Religionslexikonet ger god överblick över de stora världsreligionerna och andra viktiga trosriktningar. Här behandlas religionen i olika kulturer från förhistorisk tid fram till idag, såväl i Sverige, Europa och Mellanöstern som i andra delar av världen.   Religionslexikonet tar upp gudar och religionsstiftare, profeter och helgon, kyrkor och religiösa samfund, kult och liturgi, heliga skrifter och religiösa traditioner, termer och nyckelbegrepp liksom viktiga religionshistoriska händelser, personer och platser.   Religionslexikonet innehåller både längre artiklar och kortare uppslagsord, och med hjälp av rikhaltiga hänvisningar är det lätt att få en samlad bild av det ämne man är intresserad av.

Religionslexikonet har 2600 uppslagsord varav ett hundratal nyskrivna och tillagda artiklar. Uppslagsorden behandlar personer, samfund och riktningar, nyckelbegrepp och termer inom religioner över hela världen:–    i antiken: fornegyptisk, mesopotamisk, kretisk-mykensk, antik grekisk, romersk, vedisk religion–    äldre tiders religioner: fornordisk religion, centralamerikanska religioner (azteker, maya), baltisk, samisk, finsk-ugrisk religion–    världsvida religioner: judendom, kristendom, islam och deras många olika riktningar–    religioner som är viktiga i vissa områden: hinduism, jainsm. buddhism, parsism, shinto, afrikanska religioner, naturreligioner.

Religionslexikonet innehåller 600 illustrationer i färg, avbildningar av konstverk och bilder från kultplatser, kyrkor, tempel och olika slag av religionsutövning.Ny aktualiserad upplaga, bearbetad och utökad av docent Per Beskow och islamologen teol dr Jonas Svensson. Per Beskow är religions- och kyrkohistoriker, docent vid Lunds universitet 1974, högskolelektor 1985–92. Han har bidragit till att ge patristiken ställning som universitetsämne i Sverige och befordrat översättningar av den tidigkristna litteraturen. Hans omfattande författarskap omfattar också andra områden, särskilt folklig religiositet. Jonas Svensson (f. 1969) är teologie doktor i religionshistoria med islamologisk inriktning. Tidigare har Jonas Svensson skrivit boken Muslimsk feminism (1996). Han har forskat i muslimska perspektiv på genteknik och om islamisk utbildning och social utveckling i Kisumu, Kenya. Han har undervisat inom islamologi, mellanösternkunskap och religionsvetenskap på teologiska institutionen i Lund. Han föreläser ofta för myndigheter och organisationer i ämnen som könsroller och islam, islamisk rätt, muslimer i Sverige, samt muslimer i vården.

Ladda ner omslag

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2006-10-04 Översättare: Joachim Retzlaff Originalutgåvans titel: Enzyklopädie der Religionen Omslagsformgivare: Jan Cervin Antal sidor: 600 Mått: 197 x 269 x 44 mm Vikt: 2050 g Format (utgivningsdatum): Inbunden, 9789137128320 (2006-10-04)