Svenska fjärilar – en fälthandbok

Författare: Bo Söderström
Fotograf: Bo Söderström

Utgivningsdag: 2006-03-14
Recensionsdag: 2006-03-28

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

Detta är den första fälthandboken på nära femtio år där precis alla dagfjärilar och bastardsvärmare i Sverige beskrivs. Andra böcker har förutom de svenska presenterat ett förvirrande stort antal snarlika arter från övriga Europa.   De 121 fjärilarna är fotograferade i fält – inga fjärilar på nålar med vingarna i onaturliga positioner här – och både ovan- och undersidan visas. Hos vissa arter är hane och hona olika, då finns foton på båda. Men man ska inte behöva fånga fjärilar för att lista ut vilken art det är.   I artbeskrivningarna står i detalj hur man bestämmer fjärilar utifrån deras utseende, beteende, i vilken miljö de rör sig och vilka växter de väljer att besöka. Utbredningskartor och flygtidtabeller hjälper också till att hitta rätt. För att skilja liknande arter åt visar pilar vad man ska titta särskilt på. I nitton faktarutor får vi också veta hur fjärilarnas luktsinne fungerar, hur många generationer per sommar de förekommer i, hur de övervintrar, när de flyger, hur de undviker att bli uppätna, myrornas betydelse för larverna, om vilka som flyttar – fjärilar migrerar som vilka flyttfåglar som helst, om somligas avvikande matvanor som att aspfjärilen gillar gamla illaluktande ostar (och svettiga människor!) och, inte minst, hur man skyddar fjärilsmarker så att arterna bevaras. Många fjärilsarter är nämligen starkt hotade. Så om man till exempel slår vägkanterna så sent som möjligt, hinner viktiga nektarväxter blomma till fjärilar som flyger sent på säsongen.

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2006-03-28 Genre: Livsstil, hobby och fritid Fotograf: Bo Söderström Formgivare: Kerstin Nord Thema-kod: Djur och natur Antal sidor: 175 Mått: 134 x 193 x 13 mm Vikt: 334 g Format (utgivningsdatum): Danskt band, 9789100105143 (2006-03-14)

Fler böcker av författaren

Svenska fjärilar – en fälthandbok

Författare: Bo Söderström
Fotograf: Bo Söderström

Utgivningsdag: 2006-03-14
Recensionsdag: 2006-03-28

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

Detta är den första fälthandboken på nära femtio år där precis alla dagfjärilar och bastardsvärmare i Sverige beskrivs. Andra böcker har förutom de svenska presenterat ett förvirrande stort antal snarlika arter från övriga Europa.   De 121 fjärilarna är fotograferade i fält – inga fjärilar på nålar med vingarna i onaturliga positioner här – och både ovan- och undersidan visas. Hos vissa arter är hane och hona olika, då finns foton på båda. Men man ska inte behöva fånga fjärilar för att lista ut vilken art det är.   I artbeskrivningarna står i detalj hur man bestämmer fjärilar utifrån deras utseende, beteende, i vilken miljö de rör sig och vilka växter de väljer att besöka. Utbredningskartor och flygtidtabeller hjälper också till att hitta rätt. För att skilja liknande arter åt visar pilar vad man ska titta särskilt på. I nitton faktarutor får vi också veta hur fjärilarnas luktsinne fungerar, hur många generationer per sommar de förekommer i, hur de övervintrar, när de flyger, hur de undviker att bli uppätna, myrornas betydelse för larverna, om vilka som flyttar – fjärilar migrerar som vilka flyttfåglar som helst, om somligas avvikande matvanor som att aspfjärilen gillar gamla illaluktande ostar (och svettiga människor!) och, inte minst, hur man skyddar fjärilsmarker så att arterna bevaras. Många fjärilsarter är nämligen starkt hotade. Så om man till exempel slår vägkanterna så sent som möjligt, hinner viktiga nektarväxter blomma till fjärilar som flyger sent på säsongen.

Ladda ner omslag

Ladda ner foton av författaren

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2006-03-28 Genre: Livsstil, hobby och fritid Fotograf: Bo Söderström Formgivare: Kerstin Nord Thema-kod: Djur och natur Antal sidor: 175 Mått: 134 x 193 x 13 mm Vikt: 334 g Format (utgivningsdatum): Danskt band, 9789100105143 (2006-03-14)

Fler böcker av författaren