Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi

Ett effektivt självhjälpsprogram
Författare: Gerhard Andersson

Utgivningsdag: 2007-09-14
Recensionsdag: 2007-09-14

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

Återkommande höst- och vårsvackor, trettio- och fyrtioårskriser, babyblues och svåra livsomställningar. De flesta upplever perioder när allting går i svart och många drabbas någon gång av depression.

Depression drabbar nästan var femte person någon gång i livet, och oftare kvinnor än män. Det är inte fråga om en lättare humörsvängning utan ett kraftigt sänkt stämningsläge som påverkar hela tillvaron. Vissa blir lamslagna av depressionen och sättet att tänka och fungera påverkas markant. Passivitet, trötthet och negativa tankar kan leda in i en ond cirkel som den deprimerade har svårt att bryta.

Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi bygger på ett vetenskapligt utprövat självhjälpsprogram framtaget vid Linköpings universitet som har uppvisat häpnadsväckande resultat. Med bokens hjälp är det möjligt att på egen hand bryta negativa tankemönster och minska symtomen. Med övningar och handfasta tips som bygger på modern kognitiv beteendeterapi kan läsaren steg för steg återfå sin energi och livsglädje. Detta program kan med fördel användas även för återkommande årstidsbunden nedstämdhet.

Gerhard Andersson, professor och kognitiv beteendeterapeut, ger en inledande beskrivning av vad man idag vet om depression från ett psykologiskt perspektiv. Här presenteras grundläggande kunskap och förklaringsmodeller, exempelvis det faktum att depression är betydligt vanligare bland kvinnor.

Ett viktigt inslag i det program som boken beskriver går ut på att lära sig känna igen de saker som påverkar ens humör och genom planering bryta onda cirklar. Andra delar i programmet går djupare in på tankemönster och hur dessa kan gestalta sig när man är inne i en depression.

En depression kan bero på många saker och te sig mycket olika från person till person. En förutsättning för förändring är att man är beredd att lära om och pröva nya sätt att handskas med svårigheter.

Även om det finns flera sätt att behandla depressioner är KBT en av de mest populära metoderna idag. En fördel är att man får konkreta verktyg och kunskaper som man kan bära med sig in i framtiden.

Boken beskriver:


Vad depression är och hur det skiljer sig från att må dåligt i allmänhet
Minnen, tankar och känslor som en deprimerad person kan ha
Vilken funktion ens beteenden fyller och hur man kan ändra sitt liv genom planering
Hur man identifierar hindrande tankar och därefter skapar ett balanserat förhållningssätt till dessa
Hur man kan komma till rätta med depression på flera sätt genom att värna om hälsan och sömnen
På vilka sätt man kan förhindra återfall i depressioner
KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den psykologiska behandlingsform som har mest omfattande stöd i forskningen. Behandlingen ser olika ut för olika områden, som exempelvis ångesttillstånd och hälsoproblem, eftersom man anpassar metoderna efter problemen.

KBT inriktad mot framtiden och det man upplever här och nu. Eftersom en stor del av KBT bygger på det som sker utanför terapirummet och att terapin betraktas som en lärosituation har det gått bra att beskriva KBT i självhjälpsböcker. Forskningen visar att dessa fungerar väl, särskilt om det finns någon person som kan uppmuntra och stödja en i arbetet med behandlingen.

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2007-09-14 Genre: Samhälle och samhällsvetenskap Thema-kod: Psykologi Antal sidor: 262 Mått: 163 x 210 x 23 mm Vikt: 540 g Format (utgivningsdatum): Inbunden, 9789185675067 (2007-09-14)

Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi

Ett effektivt självhjälpsprogram
Författare: Gerhard Andersson

Utgivningsdag: 2007-09-14
Recensionsdag: 2007-09-14

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

Återkommande höst- och vårsvackor, trettio- och fyrtioårskriser, babyblues och svåra livsomställningar. De flesta upplever perioder när allting går i svart och många drabbas någon gång av depression.

Depression drabbar nästan var femte person någon gång i livet, och oftare kvinnor än män. Det är inte fråga om en lättare humörsvängning utan ett kraftigt sänkt stämningsläge som påverkar hela tillvaron. Vissa blir lamslagna av depressionen och sättet att tänka och fungera påverkas markant. Passivitet, trötthet och negativa tankar kan leda in i en ond cirkel som den deprimerade har svårt att bryta.

Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi bygger på ett vetenskapligt utprövat självhjälpsprogram framtaget vid Linköpings universitet som har uppvisat häpnadsväckande resultat. Med bokens hjälp är det möjligt att på egen hand bryta negativa tankemönster och minska symtomen. Med övningar och handfasta tips som bygger på modern kognitiv beteendeterapi kan läsaren steg för steg återfå sin energi och livsglädje. Detta program kan med fördel användas även för återkommande årstidsbunden nedstämdhet.

Gerhard Andersson, professor och kognitiv beteendeterapeut, ger en inledande beskrivning av vad man idag vet om depression från ett psykologiskt perspektiv. Här presenteras grundläggande kunskap och förklaringsmodeller, exempelvis det faktum att depression är betydligt vanligare bland kvinnor.

Ett viktigt inslag i det program som boken beskriver går ut på att lära sig känna igen de saker som påverkar ens humör och genom planering bryta onda cirklar. Andra delar i programmet går djupare in på tankemönster och hur dessa kan gestalta sig när man är inne i en depression.

En depression kan bero på många saker och te sig mycket olika från person till person. En förutsättning för förändring är att man är beredd att lära om och pröva nya sätt att handskas med svårigheter.

Även om det finns flera sätt att behandla depressioner är KBT en av de mest populära metoderna idag. En fördel är att man får konkreta verktyg och kunskaper som man kan bära med sig in i framtiden.

Boken beskriver:


Vad depression är och hur det skiljer sig från att må dåligt i allmänhet
Minnen, tankar och känslor som en deprimerad person kan ha
Vilken funktion ens beteenden fyller och hur man kan ändra sitt liv genom planering
Hur man identifierar hindrande tankar och därefter skapar ett balanserat förhållningssätt till dessa
Hur man kan komma till rätta med depression på flera sätt genom att värna om hälsan och sömnen
På vilka sätt man kan förhindra återfall i depressioner
KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den psykologiska behandlingsform som har mest omfattande stöd i forskningen. Behandlingen ser olika ut för olika områden, som exempelvis ångesttillstånd och hälsoproblem, eftersom man anpassar metoderna efter problemen.

KBT inriktad mot framtiden och det man upplever här och nu. Eftersom en stor del av KBT bygger på det som sker utanför terapirummet och att terapin betraktas som en lärosituation har det gått bra att beskriva KBT i självhjälpsböcker. Forskningen visar att dessa fungerar väl, särskilt om det finns någon person som kan uppmuntra och stödja en i arbetet med behandlingen.

Ladda ner omslag

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2007-09-14 Genre: Samhälle och samhällsvetenskap Thema-kod: Psykologi Antal sidor: 262 Mått: 163 x 210 x 23 mm Vikt: 540 g Format (utgivningsdatum): Inbunden, 9789185675067 (2007-09-14)