Vårt 1800-tal. Hundra omvälvande år

Författare: Hans Dahlberg

Utgivningsdag: 2003-09-12
Recensionsdag: 2003-09-12

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

År 1800 dominerades Sverige av ett litet adelsskikt. Landet styrdes av en nästan enväldig kung som inte fäste sig mycket vid en sällan inkallad ståndsriksdag av adel, präster, borgare och bönder. Fyra femtedelar av befolkningen var helt beroende av det primitiva jordbruket, ofta levde de på svältgränsen.Men i seklets gryning kom ångmaskinen till landet, och nu var grunden till industrialismen lagd. Nu sker förändringar i allt snabbare takt. Järnvägen kommer och människors liv förändras fullständigt. Tryckfriheten är förutsättningen för den moderna pressen och den samhällsdebatterande litteraturen. En borgarklass med egna ritualer uppstår. Folkskolan skapar ett läs- och skrivkunnigt folk, ett folk som kan ta till sig politiska budskap och välja sin riksdag. Mot seklets slut börjar de växande skarorna i städernas industrier ställa krav, allt medan punschen flödar på snickarglada verandor.Se där hundra år i sammandrag!Med hjälp av dagböcker, brev, tidningsmaterial, teckningar, akvareller och – från seklets mitt – foton skildrar författaren och journalisten Hans Dahlberg den omtumlande snabba utvecklingen under de hundra år som ledde fram till det moderna Sverige. Inför det senaste sekelskiftet kom han med en krönika över 1900-talet. Denna bok kan ses som en uppföljare. Liksom den har den många och omväxlande bilder tagna från de mest skilda källor – en del har inte setts så ofta. Den har hela tematiska uppslag från livets alla skiften: där visas modet för dagen, brunnslivet, punschlivet, litteraturen, balerna, belysningsutvecklingen, inredningen mm. Med jämna mellanrum finns sidor med de viktigaste händelserna år för år. Och betydande personer porträtteras återkommande i text och bild.* Dahlbergs förra bok var en framgång.* Vindarna blåser nu åt 1800-talet till. Har vi märkt.* Ett underhållande bildmaterial.

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2003-09-12 Genre: Historia och arkeologi Formgivare: Claes Gustavsson Thema-kod: Historia och arkeologi Antal sidor: 259 Format (utgivningsdatum): Inbunden, 9789100580704 (2003-09-12)

Vårt 1800-tal. Hundra omvälvande år

Författare: Hans Dahlberg

Utgivningsdag: 2003-09-12
Recensionsdag: 2003-09-12

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

År 1800 dominerades Sverige av ett litet adelsskikt. Landet styrdes av en nästan enväldig kung som inte fäste sig mycket vid en sällan inkallad ståndsriksdag av adel, präster, borgare och bönder. Fyra femtedelar av befolkningen var helt beroende av det primitiva jordbruket, ofta levde de på svältgränsen.Men i seklets gryning kom ångmaskinen till landet, och nu var grunden till industrialismen lagd. Nu sker förändringar i allt snabbare takt. Järnvägen kommer och människors liv förändras fullständigt. Tryckfriheten är förutsättningen för den moderna pressen och den samhällsdebatterande litteraturen. En borgarklass med egna ritualer uppstår. Folkskolan skapar ett läs- och skrivkunnigt folk, ett folk som kan ta till sig politiska budskap och välja sin riksdag. Mot seklets slut börjar de växande skarorna i städernas industrier ställa krav, allt medan punschen flödar på snickarglada verandor.Se där hundra år i sammandrag!Med hjälp av dagböcker, brev, tidningsmaterial, teckningar, akvareller och – från seklets mitt – foton skildrar författaren och journalisten Hans Dahlberg den omtumlande snabba utvecklingen under de hundra år som ledde fram till det moderna Sverige. Inför det senaste sekelskiftet kom han med en krönika över 1900-talet. Denna bok kan ses som en uppföljare. Liksom den har den många och omväxlande bilder tagna från de mest skilda källor – en del har inte setts så ofta. Den har hela tematiska uppslag från livets alla skiften: där visas modet för dagen, brunnslivet, punschlivet, litteraturen, balerna, belysningsutvecklingen, inredningen mm. Med jämna mellanrum finns sidor med de viktigaste händelserna år för år. Och betydande personer porträtteras återkommande i text och bild.* Dahlbergs förra bok var en framgång.* Vindarna blåser nu åt 1800-talet till. Har vi märkt.* Ett underhållande bildmaterial.

Ladda ner omslag

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2003-09-12 Genre: Historia och arkeologi Formgivare: Claes Gustavsson Thema-kod: Historia och arkeologi Antal sidor: 259 Format (utgivningsdatum): Inbunden, 9789100580704 (2003-09-12)