Peter Larsson

Peter Larsson är född 1966 och bor på en gård strax norr om Vombsjön i Skåne, närmare bestämt i byn Skartofta. Han är verksam som illustratör, konstnär och författare. Akvarellen är den teknik han trivs bäst med, men han är också en framgångsrik tecknare och grafiker.
   
Det hela tog sin början i slutet av 70-talet när Peter fick en kikare och en av Gunnar Brusewitz böcker i julklapp. Naturintresset fanns där innan dess, men nu tog också måleriet fart med Brusewitz som inspirationskälla. Efter studier i biologi och geovetenskap och diverse ströjobb valde Peter i skiftet mellan 80- och 90-talen att ägna all tid åt måleriet.
   
Sedan dess har han deltagit i ett 60-tal utställningar, tecknat och målat på uppdrag av såväl Naturhistoriska Riksmuseet, Svenska Naturskyddsföreningen som en mängd tidningar och tidskrifter och han har givit ut sex böcker. 1995 kom Skånevandringar där han inventerar sitt landskaps mest intressanta naturområden. Fyra väderstreck. Dagboksblad från resor i Sverige (1998) består av tolv berättelser om några av Peter Larssons svenska favorittrakter, illustrerade med teckningar och akvareller. 1998 utkom också Naturens dagbok på Skånska Dagbladets förlag. Under våren 2001 utkom hans fjärde bok, Fåglar för alla – i Sverige och övriga Norden, en lätthanterlig och överskådlig fälthandbok som passar alla naturintresserade; fjällvandraren och svampplockaren men också för den som bara njuter av fåglarna på fönsterbrädet om vintern. Peter Larssons förmåga att berätta och återskapa anknyter till en svensk tradition med rötter hos Linné. Hans texter förmedlar i lika hög grad naturupplevelser som kulturhistoria.
   
Peter Larsson har också medverkat till filmen Öresund & Skälderviken samt skrivit manus och gjort research till filmen Fyledalen för Sveriges Televisions "Mitt i naturen". 1996 erhöll han Skånes hembygdsförbunds konstpris och 2003 Skånska akademiens kulturpris. 

Våren 2003 utkom en ny fågelbok, denna gång om en enda fågel, nämligen rödhaken. Rödhaken har alltid haft en särskild plats i både konst, litteratur och naturvetenskap. Detta tog Peter fasta på och sammanställde det material som berättar om denna fågels personlighet och egenskaper. 
   Min vilda trädgård (2004) berättar om Peters strävan efter att med enkla medel förvandla sin trädgård till en inbjudande oas för både små djur och unika växter som idag är hotade på grund av att de kräver en särskild miljö för sin överlevnad. Han berättar om hur man skapar en blommande vildäng, hur man anlägger små vindskydd av buskar, hur man kan locka till sig igelkottar och ekorrar och hur man gräver diken och dammar där grodor kan trivas.

Sedan boken Skånevandringar, som utkom 1995, sålde slut i bokhandeln har en efterföljare varit hett efterfrågad. Skånska utflykter berättar om några av Peters favoritplatser i hans adopterade hembygd Skåne.

Utgivning

Peter Larsson Foto: Patrik Olofsson

Peter Larsson

Peter Larsson är född 1966 och bor på en gård strax norr om Vombsjön i Skåne, närmare bestämt i byn Skartofta. Han är verksam som illustratör, konstnär och författare. Akvarellen är den teknik han trivs bäst med, men han är också en framgångsrik tecknare och grafiker.
   
Det hela tog sin början i slutet av 70-talet när Peter fick en kikare och en av Gunnar Brusewitz böcker i julklapp. Naturintresset fanns där innan dess, men nu tog också måleriet fart med Brusewitz som inspirationskälla. Efter studier i biologi och geovetenskap och diverse ströjobb valde Peter i skiftet mellan 80- och 90-talen att ägna all tid åt måleriet.
   
Sedan dess har han deltagit i ett 60-tal utställningar, tecknat och målat på uppdrag av såväl Naturhistoriska Riksmuseet, Svenska Naturskyddsföreningen som en mängd tidningar och tidskrifter och han har givit ut sex böcker. 1995 kom Skånevandringar där han inventerar sitt landskaps mest intressanta naturområden. Fyra väderstreck. Dagboksblad från resor i Sverige (1998) består av tolv berättelser om några av Peter Larssons svenska favorittrakter, illustrerade med teckningar och akvareller. 1998 utkom också Naturens dagbok på Skånska Dagbladets förlag. Under våren 2001 utkom hans fjärde bok, Fåglar för alla – i Sverige och övriga Norden, en lätthanterlig och överskådlig fälthandbok som passar alla naturintresserade; fjällvandraren och svampplockaren men också för den som bara njuter av fåglarna på fönsterbrädet om vintern. Peter Larssons förmåga att berätta och återskapa anknyter till en svensk tradition med rötter hos Linné. Hans texter förmedlar i lika hög grad naturupplevelser som kulturhistoria.
   
Peter Larsson har också medverkat till filmen Öresund & Skälderviken samt skrivit manus och gjort research till filmen Fyledalen för Sveriges Televisions "Mitt i naturen". 1996 erhöll han Skånes hembygdsförbunds konstpris och 2003 Skånska akademiens kulturpris. 

Våren 2003 utkom en ny fågelbok, denna gång om en enda fågel, nämligen rödhaken. Rödhaken har alltid haft en särskild plats i både konst, litteratur och naturvetenskap. Detta tog Peter fasta på och sammanställde det material som berättar om denna fågels personlighet och egenskaper. 
   Min vilda trädgård (2004) berättar om Peters strävan efter att med enkla medel förvandla sin trädgård till en inbjudande oas för både små djur och unika växter som idag är hotade på grund av att de kräver en särskild miljö för sin överlevnad. Han berättar om hur man skapar en blommande vildäng, hur man anlägger små vindskydd av buskar, hur man kan locka till sig igelkottar och ekorrar och hur man gräver diken och dammar där grodor kan trivas.

Sedan boken Skånevandringar, som utkom 1995, sålde slut i bokhandeln har en efterföljare varit hett efterfrågad. Skånska utflykter berättar om några av Peters favoritplatser i hans adopterade hembygd Skåne.