Anders Hallgren

Anders Hallgren har under 40 år studerat såväl hund- som humanspykologi. Han är Sveriges främsta auktoritet vad gäller hundens inlärningsspykologi och så kallade "mjuka" träningsmetoder. Han har utbildat hundinstruktörer under flera decennier och är också författare till flera böcker om hundar.

Utgivning

Anders Hallgren

Anders Hallgren

Anders Hallgren har under 40 år studerat såväl hund- som humanspykologi. Han är Sveriges främsta auktoritet vad gäller hundens inlärningsspykologi och så kallade "mjuka" träningsmetoder. Han har utbildat hundinstruktörer under flera decennier och är också författare till flera böcker om hundar.