Monica Price

Monica Price är biträdande intendent vid sektionen för mineralogi vid Oxforduniversitetets naturhistoriska museum. Hon har medverkat i flera böcker och tidskrifter samt föreläser och leder workshops för såväl vuxna som barn.

Utgivning

Monica Price

Monica Price är biträdande intendent vid sektionen för mineralogi vid Oxforduniversitetets naturhistoriska museum. Hon har medverkat i flera böcker och tidskrifter samt föreläser och leder workshops för såväl vuxna som barn.