Jesper Juul

Jesper Juul (1948 - 2019) var familjeterapeut och chef för The Kempler Institute of Scandinavia A/S - Center för familjeterapi och utbildning i Odder och Köpenhamn, ett av världens största privata institut för fortbildning i familjeterapi och familjerådgivning. Jesper Juul var en internationellt erkänd föredragshållare och lärare och hans böcker är översatta till ett flertal språk.

Juul är mest känd för sina senaste böcker: Ditt kompetenta barn, 1997 och Här är jag! Vem är du? - om närhet, respekt och gränser mellan vuxna och barn, 1999, men har också skrivit Familjesamtal: en modell för utvecklande samarbete (Natur och kultur), Et æble til læreren - Om folkeskolens oversete dimension och Familien - det primære sundhetssystem. Jesper Juul gjorde också flera videofilmer för föräldrar och fackfolk.

Mer om Jesper Juul och hans böcker finns att läsa på www.familylabassociation.com, www.kempler.dk och www.yourcompetentchild.com.

Utgivning

Nyheter om författaren

Jesper Juul

Jesper Juul (1948 - 2019) var familjeterapeut och chef för The Kempler Institute of Scandinavia A/S - Center för familjeterapi och utbildning i Odder och Köpenhamn, ett av världens största privata institut för fortbildning i familjeterapi och familjerådgivning. Jesper Juul var en internationellt erkänd föredragshållare och lärare och hans böcker är översatta till ett flertal språk.

Juul är mest känd för sina senaste böcker: Ditt kompetenta barn, 1997 och Här är jag! Vem är du? - om närhet, respekt och gränser mellan vuxna och barn, 1999, men har också skrivit Familjesamtal: en modell för utvecklande samarbete (Natur och kultur), Et æble til læreren - Om folkeskolens oversete dimension och Familien - det primære sundhetssystem. Jesper Juul gjorde också flera videofilmer för föräldrar och fackfolk.

Mer om Jesper Juul och hans böcker finns att läsa på www.familylabassociation.com, www.kempler.dk och www.yourcompetentchild.com.