Jesper Juul

Jesper Juul föddes 1948 och är familjeterapeut och chef för The Kempler Institute of Scandinavia A/S - Center för familjeterapi och utbildning i Odder och Köpenhamn, ett av världen största privata institut för fortbildning i familjeterapi och familjerådgivning. Jesper Juul är en internationellt erkänd föredragshållare och lärare och hans böcker är översatta till ett flertal språk.

Juul är mest känd för sina senaste böcker: Ditt kompetenta barn, 1997 och Här är jag! Vem är du? - om närhet, respekt och gränser mellan vuxna och barn, 1999, men har också skrivit Familjesamtal: en modell för utvecklande samarbete (Natur och kultur), Et æble til læreren - Om folkeskolens oversete dimension och Familien - det primære sundhetssystem. Jesper Juul har också gjort flera videofilmer för föräldrar och fackfolk.

Mer om Jesper Juul och hans böcker finns att läsa på www.jesperjuul.com, www.kempler.dk och www.yourcompetentchild.com.

Jesper Juul kan kontaktas på info@kepmpler.dk

Utgivning

Nyheter om författaren

Jesper Juul Foto: Family-Lab

Jesper Juul

Jesper Juul föddes 1948 och är familjeterapeut och chef för The Kempler Institute of Scandinavia A/S - Center för familjeterapi och utbildning i Odder och Köpenhamn, ett av världen största privata institut för fortbildning i familjeterapi och familjerådgivning. Jesper Juul är en internationellt erkänd föredragshållare och lärare och hans böcker är översatta till ett flertal språk.

Juul är mest känd för sina senaste böcker: Ditt kompetenta barn, 1997 och Här är jag! Vem är du? - om närhet, respekt och gränser mellan vuxna och barn, 1999, men har också skrivit Familjesamtal: en modell för utvecklande samarbete (Natur och kultur), Et æble til læreren - Om folkeskolens oversete dimension och Familien - det primære sundhetssystem. Jesper Juul har också gjort flera videofilmer för föräldrar och fackfolk.

Mer om Jesper Juul och hans böcker finns att läsa på www.jesperjuul.com, www.kempler.dk och www.yourcompetentchild.com.

Jesper Juul kan kontaktas på info@kepmpler.dk