Sven Skovmand

Sven Skovmand (född 1936) är författare, journalist och politiker. Åren 1963-68 var han redaktör för Mellemfolkeligt Samvirkes tidning Kontakt. Han var medlem av folketinget 1968-72 och av EU-parlamentet 1979-84. Sven Skovmand har skrivit en rad böcker om såväl Danmarks som världens historia, bland dem en Danmarkshistoria i fyra band (1979-81).

Utgivning

Sven Skovmand

Sven Skovmand (född 1936) är författare, journalist och politiker. Åren 1963-68 var han redaktör för Mellemfolkeligt Samvirkes tidning Kontakt. Han var medlem av folketinget 1968-72 och av EU-parlamentet 1979-84. Sven Skovmand har skrivit en rad böcker om såväl Danmarks som världens historia, bland dem en Danmarkshistoria i fyra band (1979-81).