Göran Dyhlén

Göran Dyhlén är idégivare, författare och formgivare av boken Fiskedon. Han arbetar med reklam och marknadsföring samt grafisk design och formgivning. Ett genuint skärgårdsintresse har lagt grunden till Göran Dyhléns samlande av gamla fiskeredskap och delar av bokens bildmaterial är hämtat från dessa.

Utgivning

Göran Dyhlén

Göran Dyhlén

Göran Dyhlén är idégivare, författare och formgivare av boken Fiskedon. Han arbetar med reklam och marknadsföring samt grafisk design och formgivning. Ett genuint skärgårdsintresse har lagt grunden till Göran Dyhléns samlande av gamla fiskeredskap och delar av bokens bildmaterial är hämtat från dessa.

Utgivning