Malin Alfvén

Malin Alfvén är leg. psykolog och arbetar inom mödra- och barnhälsovården. Hon är även författare till flera föräldrahandböcker och svarar regelbundet på läsarfrågor i föräldratidningar.

Utgivning

Malin Alfvén

Malin Alfvén

Malin Alfvén är leg. psykolog och arbetar inom mödra- och barnhälsovården. Hon är även författare till flera föräldrahandböcker och svarar regelbundet på läsarfrågor i föräldratidningar.

Utgivning