Björn Wahlberg

Björn Wahlberg, född 1968, är en svensk författare, redaktör, förläggare, översättare från franska och engelska, Tintinkännare, grafisk formgivare och förlagskonsult. Han gjorde den uppmärksammade nyöversättningen av Tintinalbumen 2004-2005.

Wahlberg är förläggare på Bokförlaget Arkad. Han grundade den svenska Tintinföreningen Generation Tintin våren 2007. Av upphovsrättsskäl bytte föreningen 2010 namn till Generation T – Den svenska Tintinföreningen. Wahlberg är redaktör för föreningens årsbok Tintinism.

Björn Wahlberg

Björn Wahlberg

Björn Wahlberg, född 1968, är en svensk författare, redaktör, förläggare, översättare från franska och engelska, Tintinkännare, grafisk formgivare och förlagskonsult. Han gjorde den uppmärksammade nyöversättningen av Tintinalbumen 2004-2005.

Wahlberg är förläggare på Bokförlaget Arkad. Han grundade den svenska Tintinföreningen Generation Tintin våren 2007. Av upphovsrättsskäl bytte föreningen 2010 namn till Generation T – Den svenska Tintinföreningen. Wahlberg är redaktör för föreningens årsbok Tintinism.