Catharina Söderbergh

Catharina Söderbergh är journalist och urstockholmare. Under flera år har hon ägnat sin lediga tid åt att följa Strindberg i spåren. I Stockholm, på Kymendö och Furusund i skärgården, i Uppsala, Lund och franska Grez-sur-Loing har hon levt sig in i hans tillvaro och texter – och inte minst hans stora matintresse.

Utgivning

Catharina Söderbergh

Catharina Söderbergh är journalist och urstockholmare. Under flera år har hon ägnat sin lediga tid åt att följa Strindberg i spåren. I Stockholm, på Kymendö och Furusund i skärgården, i Uppsala, Lund och franska Grez-sur-Loing har hon levt sig in i hans tillvaro och texter – och inte minst hans stora matintresse.