Neil Bingham

Neil Bingham är intendent för teckningssamlingarna vid The Royal Institute of British Architects i London. Han är en flitigt anlitad skribent inom området nittonhundratalets arkitektur, inredning och design och han har medverkat i World of Interiors, Country Life och Perspectives on Architecture. Därutöver har han skrivit åtskilliga böcker om arkitektur, bland annat en studie över den modernistiske arkitekten Christopher Nicholson.

Övrig utgivning

Neil Bingham

Neil Bingham är intendent för teckningssamlingarna vid The Royal Institute of British Architects i London. Han är en flitigt anlitad skribent inom området nittonhundratalets arkitektur, inredning och design och han har medverkat i World of Interiors, Country Life och Perspectives on Architecture. Därutöver har han skrivit åtskilliga böcker om arkitektur, bland annat en studie över den modernistiske arkitekten Christopher Nicholson.

Övrig utgivning