Richard Holmgren

Richard Holmgren är arkeolog och driver företaget ARCDOC, Arkeologisk Dokumentation.  Från unga år har hans resande och vistelser med olika kulturer varit en lärorik inspirationskälla till att även tolka det förflutna. Sedan början av nittiotalet har han arbetat som konsult vid olika arkeologiska utgrävningar i Medelhavsområdet, med specialisering på Mellanöstern. Detta arbete involverar dokumentationsarbeten i form av utgrävningsteknik samt ritningar och rekonstruktioner av den förhistoriska miljön. 
   En av de första skottkärrorna sköts i Egypten, i Konungarnas dal, vid sidan om assisterande hemma på Östgötaslätten. Tidigt arbetade han också med att lokalisera Christopher Columbus skepp i Västindien. Därefter har professionella arbeten, vid sidan om en mer passionerad upptäckarglädje, kommit att involvera såväl den kinesiska kulturen som Amazonas regnskogar samt utgrävningar i exempelvis klippstaden Petra och Italiens Pompeji. "Det är skillnaderna kulturerna emellan som förklarar vilka vi är".
   Sommaren 2001 debuterade Richard Holmgren som sommarpratare och har därefter arbetat med planer på arkeologisk dokumentärfilm.
   
Tillsammans med arkeologen Anders Kaliff har han startat Svenska Dödahavsexpeditionen, som sedan 1994 bedriver forskning och utgrävningar vid östra Dödahavsstranden i Jordanien. Arbetet sker i samarbete med de Jordanska antikvitetsmyndigheterna. Under våren 2003 gav Richard Holmgren och Anders Kaliff tillsammans ut boken "Arkeologer i Bibelns Sodom" på Wahlström & Widstrand. Boken är en populärvetenskaplig skildring av expeditionens utgrävningar och de spännande resultat som dessa givit.

Utgivning

Richard Holmgren

Richard Holmgren

Richard Holmgren är arkeolog och driver företaget ARCDOC, Arkeologisk Dokumentation.  Från unga år har hans resande och vistelser med olika kulturer varit en lärorik inspirationskälla till att även tolka det förflutna. Sedan början av nittiotalet har han arbetat som konsult vid olika arkeologiska utgrävningar i Medelhavsområdet, med specialisering på Mellanöstern. Detta arbete involverar dokumentationsarbeten i form av utgrävningsteknik samt ritningar och rekonstruktioner av den förhistoriska miljön. 
   En av de första skottkärrorna sköts i Egypten, i Konungarnas dal, vid sidan om assisterande hemma på Östgötaslätten. Tidigt arbetade han också med att lokalisera Christopher Columbus skepp i Västindien. Därefter har professionella arbeten, vid sidan om en mer passionerad upptäckarglädje, kommit att involvera såväl den kinesiska kulturen som Amazonas regnskogar samt utgrävningar i exempelvis klippstaden Petra och Italiens Pompeji. "Det är skillnaderna kulturerna emellan som förklarar vilka vi är".
   Sommaren 2001 debuterade Richard Holmgren som sommarpratare och har därefter arbetat med planer på arkeologisk dokumentärfilm.
   
Tillsammans med arkeologen Anders Kaliff har han startat Svenska Dödahavsexpeditionen, som sedan 1994 bedriver forskning och utgrävningar vid östra Dödahavsstranden i Jordanien. Arbetet sker i samarbete med de Jordanska antikvitetsmyndigheterna. Under våren 2003 gav Richard Holmgren och Anders Kaliff tillsammans ut boken "Arkeologer i Bibelns Sodom" på Wahlström & Widstrand. Boken är en populärvetenskaplig skildring av expeditionens utgrävningar och de spännande resultat som dessa givit.