John "Lofty" Wiseman

John ”Lofty” Wiseman tjänstgjorde 26 år i SAS, brittiska arméns Special Air Service och blev ansvarig för utbildningen i överlevnad. På grundval av den utbildning och träning som praktiseras vid denna världens mest berömda elitstyrka skrev han Överlevnadshandboken -- SAS Survival Handbook -- som har blivit en bestseller som sålt 1 miljon exemplar över hela världen.
   Wiseman har också givit ut SAS Urban Survival Handbook, SAS Self-defence Manual  och SAS Survival Driver’s Handbook.

Utgivning

John "Lofty" Wiseman

John ”Lofty” Wiseman tjänstgjorde 26 år i SAS, brittiska arméns Special Air Service och blev ansvarig för utbildningen i överlevnad. På grundval av den utbildning och träning som praktiseras vid denna världens mest berömda elitstyrka skrev han Överlevnadshandboken -- SAS Survival Handbook -- som har blivit en bestseller som sålt 1 miljon exemplar över hela världen.
   Wiseman har också givit ut SAS Urban Survival Handbook, SAS Self-defence Manual  och SAS Survival Driver’s Handbook.