Julian Thompson

Julian Thompson är en framstående brittisk militärhistoriker, gästprofessor vid King´s College i London och veteran från Falklandskriget. Han har publicerat flera framgångsrika böcker, till exempel The Imperial War Museum Book of the War in Burma 1942–1945, The Royal Marines, och The Imperial War Museum Book of War behind Enemy Lines.

Utgivning

Julian Thompson

Julian Thompson är en framstående brittisk militärhistoriker, gästprofessor vid King´s College i London och veteran från Falklandskriget. Han har publicerat flera framgångsrika böcker, till exempel The Imperial War Museum Book of the War in Burma 1942–1945, The Royal Marines, och The Imperial War Museum Book of War behind Enemy Lines.