Annika Borg

Annika Borg, född 1965, är teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap och sedan 1991 präst i Svenska kyrkan. Hon disputerade 2004 på avhandlingen Kön och bibeltolkning. Annika Borg har fått sin teologiska utbildning vid Uppsala universitet och The Swedish Theological Institute i Jerusalem.

Borg förekommer ofta i debatten om kyrka, samhälle och livsfrågor i radio, TV och tidningar, och hon har gjort sig känd som en välformulerad och orädd debattör i samtidsfrågor. Hon har varit ledamot i Kyrkomötet där hon representerade POSK. Under många år har hon medverkat i Sveriges Radio P1:s morgonprogram Tankar för dagen, och har också regelbundet hörts som "Veckans coach" och i programmet "Tänkvärt med Annika" i SR Radio Stockholm.

Annika Borg har även haft en livsfrågespalt i tidningen Amelia. Hon är krönikör i bl.a. Kyrkans Tidning och medarbetare i tidningen Amos. Borg var sommarvärd i P1:s Sommar den 8 augusti 2002. Hon är en flitigt anlitad föreläsare.

Tillsammans med Johanna Almer anmälde hon 2003 Svenska kyrkan till JämO för att förhindra en utveckling där kvinnoprästmotståndarna förstärkte sin ställning.

Annika Borg är suppleant i Pressen Opinionsnämnd (PON) och medlem av Rädda barnens etiska råd.

Hon är verksam som skribent, föredragshållare, universitetslärare och författare.

Utgivning

Annika Borg

Annika Borg, född 1965, är teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap och sedan 1991 präst i Svenska kyrkan. Hon disputerade 2004 på avhandlingen Kön och bibeltolkning. Annika Borg har fått sin teologiska utbildning vid Uppsala universitet och The Swedish Theological Institute i Jerusalem.

Borg förekommer ofta i debatten om kyrka, samhälle och livsfrågor i radio, TV och tidningar, och hon har gjort sig känd som en välformulerad och orädd debattör i samtidsfrågor. Hon har varit ledamot i Kyrkomötet där hon representerade POSK. Under många år har hon medverkat i Sveriges Radio P1:s morgonprogram Tankar för dagen, och har också regelbundet hörts som "Veckans coach" och i programmet "Tänkvärt med Annika" i SR Radio Stockholm.

Annika Borg har även haft en livsfrågespalt i tidningen Amelia. Hon är krönikör i bl.a. Kyrkans Tidning och medarbetare i tidningen Amos. Borg var sommarvärd i P1:s Sommar den 8 augusti 2002. Hon är en flitigt anlitad föreläsare.

Tillsammans med Johanna Almer anmälde hon 2003 Svenska kyrkan till JämO för att förhindra en utveckling där kvinnoprästmotståndarna förstärkte sin ställning.

Annika Borg är suppleant i Pressen Opinionsnämnd (PON) och medlem av Rädda barnens etiska råd.

Hon är verksam som skribent, föredragshållare, universitetslärare och författare.