Aggy Boshoff

Aggy Boshoff är specialist på oljemåleri. Hon har ofta utställningar runtom i Storbritannien, men även i Hongkong, Nederländerna och i Spanien. Boshoff skriver artiklar i tidskriften Leisure Painter och ger regelbundet kurser i oljemåleri i sin ateljé för sålväl ybörjare som erfarna konststuderande.

Utgivning

Aggy Boshoff

Aggy Boshoff är specialist på oljemåleri. Hon har ofta utställningar runtom i Storbritannien, men även i Hongkong, Nederländerna och i Spanien. Boshoff skriver artiklar i tidskriften Leisure Painter och ger regelbundet kurser i oljemåleri i sin ateljé för sålväl ybörjare som erfarna konststuderande.

Utgivning