Lars Ström

 

Lars Ström är journalist och legitimerad psykolog och disputerade 2003 på en avhandling om självhjälpsbehandling på internet. Idag arbetar han som privatpraktiserande psykolog parallellt med att utveckla och forska kring självhjälpsprogram på internet. Han föreläser också regelbundet om kognitiv beteendeterapi och hur man själv kan arbeta för att förbättra sin sömn och motverka stress, ångest eller depression.

Utgivning

Lars Ström

 

Lars Ström är journalist och legitimerad psykolog och disputerade 2003 på en avhandling om självhjälpsbehandling på internet. Idag arbetar han som privatpraktiserande psykolog parallellt med att utveckla och forska kring självhjälpsprogram på internet. Han föreläser också regelbundet om kognitiv beteendeterapi och hur man själv kan arbeta för att förbättra sin sömn och motverka stress, ångest eller depression.