Richard Pettersson

Richard Pettersson är examinerad psykolog och har ägnat sig mycket åt forskning inom psykologiområdet. Han arbetar idag som konsult parallellt med att han tillsammans med Lars Ström utvecklar och forskar kring självhjälpsprogram på internet.

 

Utgivning

Richard Pettersson

Richard Pettersson är examinerad psykolog och har ägnat sig mycket åt forskning inom psykologiområdet. Han arbetar idag som konsult parallellt med att han tillsammans med Lars Ström utvecklar och forskar kring självhjälpsprogram på internet.