Vijaya Manicavasagar

Vijaya Manicavasagar är psykolog och bitr. prof. vid Black Dog Institute vid sUniversity of South Wales i Sydney där hon är ansvarig för utveckling av utbildningsprogram inom psykiatri.

Utgivning

Vijaya Manicavasagar

Vijaya Manicavasagar är psykolog och bitr. prof. vid Black Dog Institute vid sUniversity of South Wales i Sydney där hon är ansvarig för utveckling av utbildningsprogram inom psykiatri.