Christer Fuglesang

Christer Fuglesang, född 1957, är förste svensken i rymden. Han har studerat teknisk fysik vid KTH och 1987 disputerade han i experimentell partikelfysik vid Stockholms universitet. 1991 blev han docent och 1992 påbörjade han sin astronaututbildning. Sedan 1998 är han stationerad vid NASA:s astronautkontor i Houston. Christer Fuglesang är gift och har tre barn.

Christer Fuglesang

Christer Fuglesang

Christer Fuglesang, född 1957, är förste svensken i rymden. Han har studerat teknisk fysik vid KTH och 1987 disputerade han i experimentell partikelfysik vid Stockholms universitet. 1991 blev han docent och 1992 påbörjade han sin astronaututbildning. Sedan 1998 är han stationerad vid NASA:s astronautkontor i Houston. Christer Fuglesang är gift och har tre barn.