Barbro Holm Ivarsson

Barbro Holm Ivarsson är legitimerad psykolog och expert på tobaksavvänjning. Hon är författare och redaktör för många skrifter om tobaksavvänjning och arbetar som konsult och rådgivare bland annat åt statliga myndigheter som Kriminalvården, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut samt landsting och kommuner i frågor om tobaksavvänjning. Barbro Holm Ivarsson är även en efterfrågad utbildare, föredragshållare och handledare och har ofta förekommit i media i samband med rök- och snusrelaterade frågor. Hon är ordförande i organisationen Psykologer mot Tobak och sitter i styrelsen för Sveriges Psykologförbund. www.barbroivarsson.se.

Utgivning

Barbro Holm Ivarsson

Barbro Holm Ivarsson

Barbro Holm Ivarsson är legitimerad psykolog och expert på tobaksavvänjning. Hon är författare och redaktör för många skrifter om tobaksavvänjning och arbetar som konsult och rådgivare bland annat åt statliga myndigheter som Kriminalvården, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut samt landsting och kommuner i frågor om tobaksavvänjning. Barbro Holm Ivarsson är även en efterfrågad utbildare, föredragshållare och handledare och har ofta förekommit i media i samband med rök- och snusrelaterade frågor. Hon är ordförande i organisationen Psykologer mot Tobak och sitter i styrelsen för Sveriges Psykologförbund. www.barbroivarsson.se.