Gudrun Abascal

GUDRUN ABASCAL är barnmorska med över fyrtio års erfarenhet inom förlossningsvården. I sitt dagliga arbete i förlossningsrummet har hon stöttat och hjälpt mängder av blivande föräldrar då deras barn kommit till världen, hon har skrivit böcker riktade till föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal och startat förlossningskliniker som bidragit till att förändra och förbättra vården för gravida och födande kvinnor. År 2006 belönades hon med S:t Eriks-medaljen av Stockholms stad och 2015 tilldelades hon Svenska Barnmorskeförbundets hederspris. Hon har skrivit flera böcker, bland andra Att föda (2000, ny utgåva 2018) och Att möta förlossningssmärtan (2009).

Utgivning

Nyheter om författaren

Gudrun Abascal Foto: Stefan Tell

Gudrun Abascal

GUDRUN ABASCAL är barnmorska med över fyrtio års erfarenhet inom förlossningsvården. I sitt dagliga arbete i förlossningsrummet har hon stöttat och hjälpt mängder av blivande föräldrar då deras barn kommit till världen, hon har skrivit böcker riktade till föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal och startat förlossningskliniker som bidragit till att förändra och förbättra vården för gravida och födande kvinnor. År 2006 belönades hon med S:t Eriks-medaljen av Stockholms stad och 2015 tilldelades hon Svenska Barnmorskeförbundets hederspris. Hon har skrivit flera böcker, bland andra Att föda (2000, ny utgåva 2018) och Att möta förlossningssmärtan (2009).