Killian Mullarney

Killian Mullarney räknas till en av de mest namnkunniga fågelkonstnärer som nu verkar och är också en erkänt skicklig ornitolog med stor fältvana. Han har tillsammans med Lars Svensson, Dan Zetterström och den framlidne Peter J. Grant gjort det storsäljande standardverket Fågelguiden - Europas och Medelhavsområdets fåglar i fält.

Mellan 1980 och 2008 var han medlem av den irländska raritetskommittén, och han är en ofta anlitad rådgivare i frågor som gäller artbestämning och identifiering för såväl raritetskommittéer runt om i världen som ledande ornitologiska tidskrifter (bland annat Birding World, Dutch Birding och Birdwatch).

Han bor i Wexford på södra Irland, men hans intresse för fåglar har också gjort att han bedrivit fältstudier i Kina, Nordamerika och förstås hela Europa och Mellersta Östern.

Utgivning

Killian Mullarney Foto: Richard Mills

Killian Mullarney

Killian Mullarney räknas till en av de mest namnkunniga fågelkonstnärer som nu verkar och är också en erkänt skicklig ornitolog med stor fältvana. Han har tillsammans med Lars Svensson, Dan Zetterström och den framlidne Peter J. Grant gjort det storsäljande standardverket Fågelguiden - Europas och Medelhavsområdets fåglar i fält.

Mellan 1980 och 2008 var han medlem av den irländska raritetskommittén, och han är en ofta anlitad rådgivare i frågor som gäller artbestämning och identifiering för såväl raritetskommittéer runt om i världen som ledande ornitologiska tidskrifter (bland annat Birding World, Dutch Birding och Birdwatch).

Han bor i Wexford på södra Irland, men hans intresse för fåglar har också gjort att han bedrivit fältstudier i Kina, Nordamerika och förstås hela Europa och Mellersta Östern.