Kristofer Ahlström

KRISTOFFER AHLSTRÖM är född 1980 och doktor i teoretisk filosofi. Han har forskat vid Rutgers University och University of Massachusetts Amherst, och är numera knuten till Köpenhamns universitet. Han arbetar med frågor inom social kunskapsteori och empirisk psykologi. Detta är hans debut som författare.

Utgivning

Kristofer Ahlström

KRISTOFFER AHLSTRÖM är född 1980 och doktor i teoretisk filosofi. Han har forskat vid Rutgers University och University of Massachusetts Amherst, och är numera knuten till Köpenhamns universitet. Han arbetar med frågor inom social kunskapsteori och empirisk psykologi. Detta är hans debut som författare.