Ann Katrin Pihl Atmer

Ann Katrin Pihl Atmer är fil dr och docent i konstvetenskap med arkitekturhistoria som specialitet. Hon har tidigare arbetat som intendent och chef för utställningsavdelningen på Arkitekturmuseet, nuvarande ArkDes, men lämnade museivärlden för forskningen. Hon har skrivit flera uppmärksammade böcker, däribland praktverken Södermalm. Husen – historien – människorna (2019) och Stockholms stadshus och arkitekten Ragnar Östberg (2011). År 2012 tilldelades hon S:t Eriksmedaljen, Samfundet S:t Eriks belöningsplakett, samt Axel Hirschs pris av Svenska Akademien.

Utgivning

Ann Katrin Pihl Atmer Foto: Erik G Svensson

Ann Katrin Pihl Atmer

Ann Katrin Pihl Atmer är fil dr och docent i konstvetenskap med arkitekturhistoria som specialitet. Hon har tidigare arbetat som intendent och chef för utställningsavdelningen på Arkitekturmuseet, nuvarande ArkDes, men lämnade museivärlden för forskningen. Hon har skrivit flera uppmärksammade böcker, däribland praktverken Södermalm. Husen – historien – människorna (2019) och Stockholms stadshus och arkitekten Ragnar Östberg (2011). År 2012 tilldelades hon S:t Eriksmedaljen, Samfundet S:t Eriks belöningsplakett, samt Axel Hirschs pris av Svenska Akademien.