Nino Monastra

Nino Monastra arbetar som fotograf sedan mer än femtio år tillbaka, med bebyggelse- och interiörfotografering som specialitet. Han är verksam i både Sverige och Italien och har medverkat i en mängd publikationer i båda länderna. Bland svenska böcker kan nämnas Innanför portarna: Stockholms trapphus 1880–1940 (1996). Han har fotograferat åt Stockholms stadsmuseum under många år och dokumenterat Stockholms arkitektur för bland andra Stockholms stad. Hans bilder har också visats i en rad separata utställningar under de senaste decennierna.

Nino Monastra

Nino Monastra arbetar som fotograf sedan mer än femtio år tillbaka, med bebyggelse- och interiörfotografering som specialitet. Han är verksam i både Sverige och Italien och har medverkat i en mängd publikationer i båda länderna. Bland svenska böcker kan nämnas Innanför portarna: Stockholms trapphus 1880–1940 (1996). Han har fotograferat åt Stockholms stadsmuseum under många år och dokumenterat Stockholms arkitektur för bland andra Stockholms stad. Hans bilder har också visats i en rad separata utställningar under de senaste decennierna.