Lena Rydin

Lena Rydin är kulturjournalist och författare. Hon har tidigare skrivit böckerna Den lustfyllda vardagen, Hos Larssons i Sundborn och Carl Larsson-gården. Karin Larssons värld är en ny, omarbetad och utvidgad utgåva av boken Karin Larsson i närbild från 1998.
Under många år arbetade Lena Rydin på tidningen Femina.

Utgivning

Lena Rydin

Lena Rydin

Lena Rydin är kulturjournalist och författare. Hon har tidigare skrivit böckerna Den lustfyllda vardagen, Hos Larssons i Sundborn och Carl Larsson-gården. Karin Larssons värld är en ny, omarbetad och utvidgad utgåva av boken Karin Larsson i närbild från 1998.
Under många år arbetade Lena Rydin på tidningen Femina.