Ylva Elvin-Nowak

Ylva Elvin-Nowak är filosofie doktor i psykologi och specialiserad på psykologiska aspekter av könstillhörighets- och jämställdhetsproblematik. Hennes specialområde handlar om hur familjeliv och arbetsliv är kopplade till könstillhörighet, vår tids syn på barn och kopplingen mellan organisation och kön. Hon har tidigare bland annat utkommit med den mycket uppskattade boken I sällskap med skulden, som handlar om den moderna mammans vardag.

Utgivning

Ylva Elvin-Nowak

Ylva Elvin-Nowak är filosofie doktor i psykologi och specialiserad på psykologiska aspekter av könstillhörighets- och jämställdhetsproblematik. Hennes specialområde handlar om hur familjeliv och arbetsliv är kopplade till könstillhörighet, vår tids syn på barn och kopplingen mellan organisation och kön. Hon har tidigare bland annat utkommit med den mycket uppskattade boken I sällskap med skulden, som handlar om den moderna mammans vardag.