Heléne Thomsson

Heléne Thomsson är filosofie doktor i psykologi och specialiserad på psykologiska aspekter av könstillhörighets- och jämställdhetsproblematik. Hennes specialområde handlar om arbetslivets organisation, stress, hälsa, mångfald och förändringsarbete.

Hon har tidigare skrivit den uppmärksammade boken Anpassningens pris. Kvinnors liv i vård och vardag, metodboken Reflexiva intervjuer, samt Kvinnor, makt och förändring – att möta kvinnor i behov av stöd. Heléne Thomsson är idag verksam som utbildnings- och utvecklingskonsult i företaget Transferens, som hon driver tillsammans med Ylva Elvin-Nowak.

Utgivning

Heléne Thomsson

Heléne Thomsson är filosofie doktor i psykologi och specialiserad på psykologiska aspekter av könstillhörighets- och jämställdhetsproblematik. Hennes specialområde handlar om arbetslivets organisation, stress, hälsa, mångfald och förändringsarbete.

Hon har tidigare skrivit den uppmärksammade boken Anpassningens pris. Kvinnors liv i vård och vardag, metodboken Reflexiva intervjuer, samt Kvinnor, makt och förändring – att möta kvinnor i behov av stöd. Heléne Thomsson är idag verksam som utbildnings- och utvecklingskonsult i företaget Transferens, som hon driver tillsammans med Ylva Elvin-Nowak.