Marika Hedin

Marika Hedin är filosofie doktor i historia och chef för Vasamuseet sedan 2009. Vid sidan av egen forskning om liberalism, teknikhistoria och nobelpris har hon arbetat med populärhistoria i olika former: på museer, i radio, TV och i flera böcker, bland annat den prisbelönta Bilden av Sveriges historia (med Torbjörn Nilsson och Åsa Lindeborg).

Marika Hedin holds a doctorate in history and has been Director of the Vasa Museum since 2009. Aside from her own research into liberalism, the history of technology and the Nobel Prizes, she has worked on popular history in a variety of forms – in museums, in radio and TV programmes and in several books, including the award-winning “Bilden av Sveriges historia”(co-authored with Torbjörn Nilsson and Åsa Lindeborg).

Utgivning

Marika Hedin

Marika Hedin är filosofie doktor i historia och chef för Vasamuseet sedan 2009. Vid sidan av egen forskning om liberalism, teknikhistoria och nobelpris har hon arbetat med populärhistoria i olika former: på museer, i radio, TV och i flera böcker, bland annat den prisbelönta Bilden av Sveriges historia (med Torbjörn Nilsson och Åsa Lindeborg).

Marika Hedin holds a doctorate in history and has been Director of the Vasa Museum since 2009. Aside from her own research into liberalism, the history of technology and the Nobel Prizes, she has worked on popular history in a variety of forms – in museums, in radio and TV programmes and in several books, including the award-winning “Bilden av Sveriges historia”(co-authored with Torbjörn Nilsson and Åsa Lindeborg).