Björn Cederberg

Björn Cederberg är en av Europas stora humleauktoriteter. Han är entomolog och anställd på Artdatabanken som ger ut Nationalnyckeln över Sveriges flora och fauna. Han är engagerad i faunavårdsfrågor rörande odlingslandskapet och skogen, ansvarar för projektet Svenska vildbin och har en speciell kärlek till humlor.

Utgivning

Björn Cederberg

Björn Cederberg är en av Europas stora humleauktoriteter. Han är entomolog och anställd på Artdatabanken som ger ut Nationalnyckeln över Sveriges flora och fauna. Han är engagerad i faunavårdsfrågor rörande odlingslandskapet och skogen, ansvarar för projektet Svenska vildbin och har en speciell kärlek till humlor.