Petra Krantz Lindgren

Petra Krantz Lindgren är beteendevetare och håller kurser och föreläsningar om kommunikation och konflikthantering med barn och unga.

Hon talar gärna om personlig ”avveckling” istället för ”utveckling” och vill inspirera och stötta vuxna att våga lämna rollen som ”uppfostrare”. Petra driver bloggen "En annan du".

Utgivning

Petra Krantz Lindgren Foto: Gabriel Liljevall

Petra Krantz Lindgren

Petra Krantz Lindgren är beteendevetare och håller kurser och föreläsningar om kommunikation och konflikthantering med barn och unga.

Hon talar gärna om personlig ”avveckling” istället för ”utveckling” och vill inspirera och stötta vuxna att våga lämna rollen som ”uppfostrare”. Petra driver bloggen "En annan du".