Carl Johan Sundberg

Carl Johan Sundberg är leg läkare och professor i arbetsfysiologi vid KI. Han är ledamot i IOK:s medicinska kommission och författare till ett av kapitlen i FYSS.

Utgivning

Carl Johan Sundberg

Carl Johan Sundberg

Carl Johan Sundberg är leg läkare och professor i arbetsfysiologi vid KI. Han är ledamot i IOK:s medicinska kommission och författare till ett av kapitlen i FYSS.

Utgivning