Åsa Albinsson

Åsa Albinsson är journalist och har jobbat länge inom dags- och fackpress, bland annat som redaktionschef på tidningen Vi Föräldrar. Hon är utbildad inom etnologi och historia och arbetar nu som frilansande redaktör. Hej klimakteriet är hennes första bok. Åsa har två barn.

Utgivning

Åsa Albinsson

Åsa Albinsson är journalist och har jobbat länge inom dags- och fackpress, bland annat som redaktionschef på tidningen Vi Föräldrar. Hon är utbildad inom etnologi och historia och arbetar nu som frilansande redaktör. Hej klimakteriet är hennes första bok. Åsa har två barn.