Anna Kågström

Anna Kågtröm är journalist med nästan trettio år i yrket. Hon har bland annat skrivit för Dagens Nyheter, varit chefredaktör för Kamratposten och jobbat för flertalet mattidningar, däribland det granskande matmagasinet Hunger.

Utgivning

Anna Kågström Foto: Susanne Walström

Anna Kågström

Anna Kågtröm är journalist med nästan trettio år i yrket. Hon har bland annat skrivit för Dagens Nyheter, varit chefredaktör för Kamratposten och jobbat för flertalet mattidningar, däribland det granskande matmagasinet Hunger.