Bill Zetterström Foto: Anders Andersson

Bill Zetterström

Bill Zetterström är fältornitolog och en av Sveriges främsta fågelillustratörer.