Vicki Wenander

Vicki Wenander är byggnadsantikvarie och byggnadsingenjör med egen verksamhet som antikvarisk konsult. Hon är styrelseordförande i Svenska Byggnadsvårdsföreningen, och även hon återkommande skribent i tidningen Gård&Torp.

Utgivning

Vicki Wenander

Vicki Wenander

Vicki Wenander är byggnadsantikvarie och byggnadsingenjör med egen verksamhet som antikvarisk konsult. Hon är styrelseordförande i Svenska Byggnadsvårdsföreningen, och även hon återkommande skribent i tidningen Gård&Torp.