Göran Walter

Göran Walter driver företaget Walters Lexikon vars huvudverksamhet är elektronisk utgivning av ordböcker, bland annat på cd-rom. Han har tidigare varit chef för Esseltes ordboksredaktion och terminolog på Tekniska nomenklaturcentralen, där han ansvarade för ett tiotal tekniska fackordböcker. 2006 kommer hans fjärde ordbok på Albert Bonniers Förlag efter de uppmärksammade Bonniers synonymordbok, Ord och motsatsord och Bonniers rimlexikon.

Utgivning

Göran Walter

Göran Walter

Göran Walter driver företaget Walters Lexikon vars huvudverksamhet är elektronisk utgivning av ordböcker, bland annat på cd-rom. Han har tidigare varit chef för Esseltes ordboksredaktion och terminolog på Tekniska nomenklaturcentralen, där han ansvarade för ett tiotal tekniska fackordböcker. 2006 kommer hans fjärde ordbok på Albert Bonniers Förlag efter de uppmärksammade Bonniers synonymordbok, Ord och motsatsord och Bonniers rimlexikon.